top of page
ES LOGO.png

UAB „Incentivus“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Incentivus“ įgyvendina projektą, kurio tikslas — optimizuoti veiklos produktyvumą įsidiegiant verslo valdymo procesų ir verslo valdymo sistemos integruotą sprendimą, kuris apimtų skaitmenizuotus e. komercijos, internetinio puslapio, apmokėjimo už paslaugas sprendimus, siekiant padidinti pajamų augimą. Incentivus pirmieji Lietuvos rinkoje pasiūlys progresyvias konferencijų, susitikimų, renginių organizavimo paslaugas metavisatose.


Projektas finansuojamas UAB „Incentivus“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 26 417,68 Eur.  


Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Incentivus"
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021.08.19 – 2022.10.07.

bottom of page